Steinar Holbæk AS ble etablert i 1990 som Enkeltmannsforetak og ble i 1994 omgjort til Steinar Holbæk AS. Imtech konsernet i Holland kjøpte aksjene i Steinar Holbæk AS med 100 %. Bedriften ble så kjøpt tilbake i 2016 og heter nå Holbæk Rørt AS.
Holbæk Anlegg AS har egen nettside eller kontakt Daglig leder
Anderas Høigilt på mob. 9758 6637 med egen besøksadresse.
  • Holbæk Næringsutvikling AS er et utvikling og driftsselskap
  • Vennesla Porten AS er et tomte og utviklings selskap
  • Mariknotten AS er et næringsbygg med utleie vikrsomhet
  • Holbæk Eiendom AS er et eiendomsselskap.
  • Steinar Holbæk kan nåes på 9008 7222
Spørsmål kan også rettes på e-post: berit@holbek.no - steinar@holbek.no

Velkommen til vårt kontor ved VenneslaPorten
916 84123 Berit
900 87222 Steinar
steinar@holbek.no